Нива на владеене на английски език по ОЕЕР (CEFR)

TrackTest Английски център за оценяване използва за оценяване стандарта на ОЕЕР (Обща европейска езикова рамка за владеене на чужд език, CEFR). Шестте референтни нива на владеене на английски език са широко приети като глобален стандарт за оценяване уменията на индивида по чуждия език.

Нивата на владеене на английски език по ОЕЕР се използват от всички модерни учебници и училища по английски език. Препоръчително е да се използва нивата по ОЕЕР в кандидатстването за работа (автобиография, CV, Europass CV). В списъка изброяваме описанията на ОЕЕР за владеене на ниво с преблизителен еквивалент на други глобални скали за оценяване на английския език Cambridge ESOL, IELTS и TOEFL.

Определете Вашето ниво с безплатен входен тест

English Basic User

English test A1 (Beginner)

English level test A1 Възможност за разбиране и използване на познати всекидневни изрази и основни фрази насочени към задоволяването на нужди от конкретна цел. Може да представя себе си и други, да задава и отговаря на въпроси от личен характер като например къде той/тя живее, хора които той/тя познава и неща, които той/тя притежава. Може да взаимодейства по опростен начин при условие, че другия човек говори бавно и яно и е говот да помогне.

Започнете безплатен тест по английски език на ниво А1.

English test A2 (Elementary English)

English level test A2Може да разбира изречения и често използвани начини на изразяване свързани с най – релевантните области (напр. много базова информация за себе си и семейството, пазаруване местна география, работа). Може да участва в прости и рутинни задачи, изискващи опростена и директна размяна на информация по познати и рутинни въпроси. Може да описва по прост начин аспекти от неговия/нейния произход, непостредствената заобикаляща го среда и въпроси в областта на непосредствените нужди.

Започнете elementary English test A2.
Подобен на Cambridge KEY (KET) сертификат.

B levels- English Independent User

English test B1 (Intermediate English)

b1_level_englishМоже да разбира същественото по познати въпроси често срещани в работа, училище, на почивка и т.н. Може да се справя с повечето ситуации, които могат да възникнат докато пътува в район, в който се говори езика. Може да създава прости свързани текстове на познати теми или представляват личен интерес. Може да описва преживявания, събития, мечти, надежди, амбиции и кратко да дава причини и обяснения за мнения и планове.

Започнете intermediate English test B1.
Подобен на Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, IELTS level 4, TOEFL с резултат 57-86.

English test B2 (Upper-Intermediate)

b2_level_englishМоже да разбира водещите идеи на сложен текст както на конкретни така и на абстрактни теми, включително технически дискусии в неговата/нейната област на специализация. Може да взаимодейства със степен на плавност и спонтанност, което прави обикновеното общуване с човек, за който езика е роден, възможен без напрежение за двете страни. Може да създава ясни, детайлни текстове на широка гама от теми и да обяснява гледна точка на тематичен проблем, представяйки предимствата и недостатъците на различните опции.

Започнете upper-intermediate English test B2.
Подобен на Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

C levels- Proficient English User

English test C1 (Advanced English)

c1_level_englishМоже да разбира широк диапазон от взискателни, по – дълги текстове и да разпознава скритите значения в тях. Може да изразява себе си гладко и спонтанно без много очевидно търсене на подходящите изрази. Може да използва езика гъвкаво и ефикасно за социални, академични и професионални контакти. Може да произвежда ясни, добре структурирани, детайлни текстове на сложни теми, показвайки контролирано използване на организационни модели и кохерентни инструменти.

Започнете advanced English test C1.
Подобен на Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC с резултат 880.

English test C2 (Proficiency)

c2_level_englishМоже да разбира с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо, при условие че има известно време да свикне с особеностите на произношението. Може да изразява себе си спонтанно, много гладко и прецизно, диференцирайки нюансите на значенията в по – сложни ситуации.

Започнете proficiency English test C2.
Подобен на Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS exam 8-9.

Разберете какво е Вашето нивос безплатния входен тест

Scroll to top