تماس با ما

Whatsapp: +98 90 22 70 33 19
The Exclusive Agent and director of Test Centers of
TrackTest, the affiliate Member of Association of English Language Testers in Europe
in the Islamic Republic of Iran: Ali Kordasti

نماینده انحصاری برگزاری آزمونها و مسئول تاسیس مراکز آزمون

TrackTest

 ALTE  انجمن آزمون زبان اتحادیه اروپا

در جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر در تلگرام و اینستاگرام

Other countries

Scroll to top