Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące testów biegłości językowej TrackTest.

Poruszane tematy to: czas trwania testu, opcjonalny test z mówienia i pisania, uznawalność certyfikatu TrackTest i inne.

Który poziom językowy mam wybrać?

Zapoznaj się z opisami poziomów językowych albo rozwiąż nasz bezpłatny test kwalifikacyjny (pre-test) będący 10-minutowym adaptacyjnym testem gramatycznym. To pozwoli ci stwierdzić, od którego poziomu powinieneś zacząć. Po każdym bloku testowym otrzymasz także informację zwrotną, jak ci poszło, więc będziesz mógł w trakcie rozwiązywania testu zmienić poziom, gdyby okazało się, że dany test jest dla ciebie zbyt łatwy lub zbyt trudny.

Testy są oznaczone jako o A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Co to znaczy?

To symbole poziomów znajomości języka obcego według klasyfikacji CEFR language levels ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, inaczej CEFR – Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). A1 i A2 to poziom początkujący i niższy średnio zaawansowany, B1 i B2 – średnio zaawansowany i wyższy średnio zaawansowany, a C1 i C2 – zaawansowany i biegły. Tutaj znajdziesz szczegółowe opisy poziomów wg ESOKJ (CEFR).

Gdzie mogę przystąpić do testu?

Wszędzie. Track Tests to rozwiązanie w 100% dostępne online. Możesz wykonać test w domu, szkole lub pracy. Jeśli chcesz rozwiązać test i otrzymać certyfikat, potrzebujesz jedynie podłączonego do internetu laptopa albo komputera PC z głośnikami. Zwróć jednak uwagę, że niektóre instytucje mogą wymagać, żeby test odbył się pod nadzorem na terenie ich placówki.

Jak długo trwa test?

Test dla osób prywatnych nie ma limitu czasowego, więc unikasz stresu. Jeśli jednak jesteś przypisany do konta szkoły lub firmy, możesz być poproszony o rozwiązanie testu w ciągu określonego czasu. Ogólnie rzecz biorąc, możesz się spodziewać, że wykonasz test w ciągu około 30-45 minut (w zależności od poziomu trudności testu i twojego tempa pracy). Możesz w każdej chwili przerwać rozwiązywanie testu z danego poziomu i zalogować się ponownie, aby go dokończyć – jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia. Po 30 dniach twój niedokończony test zostanie usunięty i będziesz mógł zacząć od początku.

Kiedy otrzymam wyniki testu?

Natychmiast! Bez żadnych opóźnień i tygodni oczekiwania. Cząstkowe wyniki otrzymujesz po ukończeniu każdej z trzech części testu, a końcowe – z wynikiem procentowym dla sekcji: gramatyka, czytanie i słuchanie – po wykonaniu całego testu. System wygeneruje także analizę tych zagadnień gramatycznych, z którymi miałeś największy problem.
Gdy zdasz test, otrzymasz drogą cyfrową certyfikat z języka angielskiego. Możesz go pobrać i dołączyć do swojego CV lub udostępnić na swoich kanałach społecznościowych.
Jeśli zdecydujesz się również na zdawanie testu z mówienia i pisania (Speaking & Writing), będzie on oceniany przez zespół naszych egzaminatorów, a wyniki zostaną dodane do certyfikatu, który uzyskałeś z testu z określonego poziomu w ciągu 7 dni roboczych. Dodawane są tylko wyniki pozytywne. Negatywne są tylko do twojej wiadomości.

Jak obliczany jest wynik mojego testu?

Twój wynik to wskaźnik procentowy wszystkich poprawnych odpowiedzi. Na przykład, jeśli odpowiedziałeś poprawnie na 50 z 70 pytań, otrzymujesz 71%. Wyniki z poszczególnych części testu (np. Listening) są obliczane w podobny sposób. Musisz odpowiedzieć poprawnie na więcej niż 65% wszystkich pytań, aby otrzymać certyfikat.

Co to jest egzamin z weryfikacją (Verified Exam)?

Standardowo system TrackTest działa online w następujący sposób: użytkownik zakłada konto, wykonuje testy i od razu otrzymuje wyniki oraz certyfikat. Jednakże, w szczególnych przypadkach, niektóre instytucje mogą wymagać weryfikacji egzaminu i nadzoru nad jego przebiegiem. Można to zrealizować, organizując egzamin w autoryzowanym centrum lub zdając egzamin online w opcji „Verified z weryfikacją. (*opcja dostępna tylko w niektórych krajach).
W opcji „Verified” TrackTest sprawdza tożsamość zdającego za pomocą kamery internetowej i dokumentu tożsamości (np. prawa jazdy, paszportu, dowodu osobistego) i kontroluje także miejsce, w którym odbywa się test. Certyfikat wydawany w opcji „Verified” zawiera twoje zdjęcie i jest dowodem dla pracodawcy, szkoły lub innej instytucji, że zdałeś test z danego poziomu.

Jak odbywa się test z mówienia i pisania (Speaking & Writing Test)?

Test z mówienia i pisania po angielsku (Speaking & Writing Test)speaking proficiency in English to moduł opcjonalny, służący do oceny umiejętności produktywnych zdającego. Jest dostępny na wszystkich poziomach oferowanych w systemie TrackTest – za dodatkową opłatą za każdy taki test. Speaking & Writing Test składa się z dwóch części, które mogą być także zdawane oddzielnie.
Na egzaminie ustnym (English Speaking Exam) twoje odpowiedzi są nagrywane, a następnie ocenianie przez nasz zespół wykwalifikowanych egzaminatorów. W efekcie otrzymujesz raport z egzaminu z opisową oceną twoich umiejętności w mówieniu, a pozytywny wynik jest dodawany do twojego certyfikatu z określonego poziomu. Egzamin ustny trwa ok. 10 minut. Potrzebny jest laptop lub komputer PC z wbudowanym lub zewnętrznym mikrofonem i przeglądarka internetowa obsługującą Flasha. Sprawdź nagrywanie przed aktywacją testu.
Na teście z pisania (English Writing test) otrzymujesz dwa zadania oceniające umiejętność pisemnej interakcji (formularze, notatki, wiadomości) i umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych (sprawozdania i wypracowania, do 150 słów). Twoje wypowiedzi pisemne są ocenianie przez nasz zespół wykwalifikowanych egzaminatorów. W efekcie otrzymujesz raport z oceną opisową twoich umiejętności w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych, a pozytywny wynik (Adekwatnie do danego poziomu / Powyżej danego poziomu) jest dodawany do twojego certyfikatu z określonego poziomu.

Gdzie mogę wykorzystać certyfikat TrackTest? Czy jest on uznawany?

English certificateTrackTest Online English Assessment Centre jest niezależną instytucją certyfikującą. Nasz certyfikat z języka angielskiego może być wykorzystywany we wszelkich kontaktach jako dokument wspomagający, potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego (ESOKJ/CEFR), na przykład w procesie rekrutacji do szkół i firm lub jako załącznik do CV lub Europass CV. Ze względu na nasz globalny zasięg nie możemy zagwarantować uznawalności certyfikatu przez daną instytucje w dowolnym miejscu świata, dlatego przed ubieganiem się o przyjęcie do danej szkoły/firmy, prosimy sprawdzić, czy ta palcówka respektuje nasz certyfikat.
Jeśli chcesz wykorzystać certyfikat w środowisku biznesowym, zobacz ciągle powiększająca się listę firm używających naszego certyfikatu.

Ile kosztuje test z języka angielskiego?

Rejestracja i test kwalifikacyjny są bezpłatne. Chcąc uzyskać dostęp do głównych testów o nazwie Core Tests (obejmujących gramatykę, czytanie i słuchanie), musisz kupić abonament, dostać zaproszenie drogą mailową lub otrzymać kod aktywacyjny (voucher) od lokalnego przedstawiciela TrackTest. Cena abonamentu dla klientów indywidualnych obejmującego dostęp do wszystkich poziomów Core Tests na 12 miesięcy wynosi 40 zł. W tym czasie możesz przystąpić do testu z każdego poziomu, a nawet próbować poprawić wynik uzyskany z danego testu co 30 dni – bez dodatkowych opłat. Szczegółowy cennik i informacja o składaniu zamówień są dostępne po rejestracji i zalogowaniu się do swojego konta.

Jak mogę zlikwidować swoje konto?

Osoby prywatne mogą zlikwidować swoje konto wraz z wynikami testów w zakładce „Edit profile”. Jeśli twoje konto należy do jakieś instytucji, możesz zwrócić się do swojego administratora o usunięcie twojego konta. Możesz także wysłać do nas prośbę o usunięcie konta na adres: info@tracktest.eu.

Zacznij rozwiązywać test, możesz dokończyć później

Scroll to top