Časté otázky

Časté otázky (FAQ) o TrackTest- online test anglického jazyka s certifikátom.tracktest-logo Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Ktorú úroveň angličtiny si mám vybrať na otestovanie?

Pri výbere úrovne anglického jazyka nájdete krátky popis jazykových znalostí, ktoré by ste mali ovládať na zvládnutie testu angličtiny. Ale nemusíte sa obávať, že si vyberiete nesprávnu úroveň. Po každom bloku sa vám zobrazujú priebežné percentuálne výsledky, takže viete v rámci existujúcej licencie prejsť na inú úroveň, ak je daná úroveň testu angličtiny pre vás príliš ľahká alebo ťažká.
Druhou možnoťou je vyskúšať náš rozraďovací test zdarma, krátky  10-minútový adaptívny pre-test z anglickej gramatiky, ktorý vám určí približnú úroveň jazyka, kde by ste mali začať.

Čo znamenajú úrovne angličtiny A1, B2 či C2?

Sú to úrovne znalosti anglického jazyka založené na definícii SERR (Spoločný európsky referenčný rámec, anglicky CEFR). Ten definuje šesť úrovní ovládania cudzieho jazyka, kde A1 a A2 úrovne definujú začiatočníkov, B1 a B2 sú pre mierne a stredne pokročilých v angličtine a C1 a C2 pokročilých. Tu nájdete detailnejší popis úrovní angličtiny.

Kde môžem absolvovať tento test angličtiny?

Kdekoľvek. TrackTest test angličtiny s certifikátom je 100% online riešenie, takže ho môžete absolvovať doma, v triede alebo kancelárii v práci. Potrebujete len počítač, ktorý vie prehrať zvuk a prístup na internet. Ak vás niečo vyruší, rozpracovaný test môžete prerušiť a neskôr sa k nemu vrátiť, vaše priebežné výsledky sa vám uložia.

Koľko času potrebujem na dokončenie testu angličtiny?

TrackTest test angličtiny nemá čaový limit, takže nemusíte byť pod časovým stresom a môžete skutočne ukázať, čo vo vás je. Bežne však test jednej úrovne trvá okolo 45-60 minút (v závislosti od úrovne a vášho tempa).

Kedy dostanem výsledky testu a certifikát?

Okamžite! Nemusíte čakať týždne na doručenie výsledku skúšky angličtiny. Po ukončení každého bloku dostávate priebežnú percentuálnu úspešnosť a na konci aj finálne skóre. Systém vám poskytne aj analýzu gramatických kategórií, kde ste urobili najviac chýb
Ak úspešne absolvujete danú úroveň (úspešnosť nad 65 percent), zobrazí sa vám aj digitálny certifikát anglického jazyka, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte pdf a priložiť k vášmu životopisu alebo sa s ním pochváliť na sociálnych sieťach.

Kde môžem použiť anglický certifikát? Ako je uznávaný?

TrackTest Online testovacie centrum angličtiny je nezávislou globálnou certifikačnou autoritou. Naše anglické certifikáty môžu byť použité v ľubovoľnej komunikácii ako podporné dokumenty o znalosti určenej úrovne angličtiny podľa SERR (CEFR). Vzhľadom na celosvetovú pôsobnosť nemôžeme garantovať uznávanie certifikátou každou inštitúciou, preto si prosím overte akceptáciu certifikátu v danej inštitúcii pred podaním prihášky. Vybrané firmy a organizácie, ktoré používajú TrackTest nájdete aj v našom zozname referencií.

Aká je cena za test z angličtiny s certifikátom?

Rozraďovací test je zdarma. Neskôr sa môžete rozhodnúť, či si chcete aktivovať aj licenciu na detailné úrovňové testy s certifikátom (Core test). V rámci tejto licencie môžete vyskúšať testy na všetkých úrovniach angličtiny počas nasledujúcich 12 mesiacov. Test na jednej úrovni (s inými otázkami) môžete opäť opakovať po 30 dňoch.
Doplnkové voliteľné možnosti- Overený test a Test hovorenia a písania sú účtované pre každý test osobitne. Cenové detaily môžete nájsť na našej Pricing stránke.

Zaregistrujte sa a začnite test

Scroll to top