Výzkumné aktivity pro testování angličtiny

Výzkumné studie a analýzy s použitím systému na testování anglického jazyka TrackTest:

Validita testu angličtiny TrackTest (studie): Měření expertní shody s výsledkem počítačového testu TrackTest

Porovnání výsledků testu angličtiny TrackTest s hodnoceními ESL expertů jazykové školy s použitím váženého koeficientu Cohenova kappa ukázalo podstatnou až téměř dokonalou shodu (Kappa(weights: squared) = .826 (p < .001). Celý článek v angličtině

Studie validity (PDF)Stáhnout

Reliabilita testu angličtiny TrackTest (studie): Měření metodou test-retest s použitím koeficientu Cronbachova alfa

306 studentů na soukromé škole v Istanbulu opakovalo třikrát test anglického jazyka TrackTest měsíc po měsíci. Výsledky ukázaly koeficient Cronbachova alfa na úrovni 0.816, t.j. test angličtiny s vysokou reliabilitou. Celý článek v angličtině

Studie reliability (PDF)Stáhnout

Případová studie: Pokrok zaměstnanců v znalosti anglického jazyka měřený prostřednictvím testu angličtiny TrackTest

600 úředníků z 12 ministerstev a státních organizací navštěvovalo kurzy anglického jazyka v rámci přípravy na předsednictví EU. V průběhu 12 měsíců dosáhly 14% zlepšení znalosti angličtiny měřeno testem angličtiny TrackTest. Celý článek v angličtině


Czech Slovak Hungarian English Proficiency

Sektorová analýza: Úroveň anglického jazyka uchazeče o práci ve střední Evropě

Výsledky testování angličtiny 30 tisíců uchazeče o zaměstnání ze Slovenska, České republiky a Maďarska- průměrná úroveň, nejčastější chyby a rozdíly mezi zeměmi. Celý článek v angličtině


Chcete otestovat své studenty nebo zaměstnance? Vyzkoušejte naše testování anglického jazyka pro firmy nebo pro školy.

Scroll to top