Úrovně angličtiny (SERR / CEFR)

Tracktest English Test používá pro hodnocení populární standard SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, anglicky CEFR). Šest referenčních úrovní angličtiny je všeobecně přijímáno jako celosvětový standard pro hodnocení jazykových znalostí jednotlivce.

Úrovně SERR pro angličtinu se používají ve všech moderních učebnicích angličtiny a školách anglického jazyka. Používání úrovní podle SERR se doporučuje v pracovních životopisech (curriculum vitae, CV, Europass CV) a dalších referencích o úrovni angličtiny. Zde uvádíme popis úrovní jazykových znalostí podle SERR s přibližnými ekvivalenty pro další světové systémy hodnocení angličtiny – Cambridge ESOL, Canadian Language Benchmarks / Canadian English Language Proficiency Index Program (CLB/CELPIP), Canadian Academic English Language Assessment (CAEL), BULATS, IELTS a TOEFL.

Zjistěte svou úroveň

s rozřazovacím testem z angličtiny zdarma

Úrovně A1-A2 (Angličtina základy / English Basic User)

Level A1

Test angličtiny A1 (Úplný začátečník / Beginner)

Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, rozumím základní slova a fráze, týkající se mě, mé rodiny, práce a podobně.
Komunikuji jednoduchými větami o základních věcech např. o koupě jízdenky. Položím otázku a odpovědi rozumím, pokud je jednoduchá. Čtu a rozumím jednoduchým oznámením, plakátem nebo upozorněním. Umím napsat jednoduchou pohlednici a odkaz nebo vyplnit formulář.

Začněte test z angličtiny A1

Ekvivalent skóre: Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.

Level A2

Test angličtiny A2 (Začátečník / Elementary English)

Rozumím nejběžnější slovní zásobě v kontextu věcí, které se mě týkají např. rodina, práce, nakupování, moje město.
Orientuji se v textu inzerátu, oznámení, krátké zprávy, v jízdním řádu. Navážu společenský kontakt, ale udržet konverzaci je pro mě těžké.
Umím napsat jednoduchý dopis, oznámení, poděkování.

Začněte test z angličtiny A2

Ekvivalent skóre: Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

Úrovně B1-B2 (Samostatný uživatel angličtiny / English Independent User)

Level B1

Test angličtiny B1 (Mírně pokročilý / Intermediate English)

Rozumím pointe televizního programu nebo zpráv o aktuálních událostech.
Zvládnu většinu situací, v nichž potřebuji mluvit a rozumět a které se vyskytují během cestování nebo běžného každodenního kontaktu.
Dokážu popsat své zkušenosti, plány a jednoduchý příběh.
Umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají.

Začněte test z angličtiny B1

Ekvivalent skóre: Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Level B2

Test angličtiny B2 (Středně pokročilý / Upper-Intermediate English)

Rozumím delším přednáškám, pokud mi je téma dostatečně blízká.
Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce a rozumím knize v originále. Dokážu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími , aktivně se zúčastnit diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory, i když s gramatickými chybami.
Umím napsat podrobný text o tématech, které znám, napíšu referát nebo zprávu.

Začněte test z angličtiny B2

Ekvivalent skóre: Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

Úrovně C1-C2 (Znalost angličtiny expert / Proficient English User)

Level C1

Test angličtiny C1 (Pokročilý / Advanced English)

Rozumím delší promluve, i když není jasně strukturovaná a vztahy jsou pouze naznačeny.
Čtu faktické a literární texty, přičemž dokážu ocenit rozdíly v jejich stylu.
Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů, využívám jazyk pružně a efektivně pro společenské a profesní účely.
Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Začněte test z angličtiny C1

Similar to Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, BULATS score 75-89, CLB/CELPIP 8-9, CAEL 70, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

Level C2

Test angličtiny C2 (Expert / Proficiency)

Nemám žádné potíže s porozuměním jakéhokoli druhu mluveného projevu, ať už živě nebo z vysílání.
Snadno čtu všechny formy psaného jazyka, včetně abstraktních textů. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy.
Umím napsat jasný plynulý text v různých stylech.

Začněte test z angličtiny C2

Ekvivalent skóre: Cambridge English Proficiency (CPE), BULATS score 90-100, CLB/CELPIP 10-12, CAEL 80-90, IELTS exam 8-9.