Úrovně angličtiny (SERR, CEFR)

Co znamená hodnocení A1 až C2?

CEFR urovne jazykaJde o jazykové úrovně, které definuje univerzální Společný evropský referenční rámec (SERR), dokument Rady Evropy (anglicky CEFR, Common European Framework of Reference for Languages).

Popisuje šest kategorií znalosti cizího jazyka A1, A2, B1, B2, C1, C2, které se doporučují uvádět i pro sekci Jazykové dovednosti nebo úroveň znalosti jazyků v životopisu (Europass i jiné).

Uvádíme zde také přibližné porovnání s jinými schémami hodnocení jazykových dovedností v anglickém jazyce- Cambridge ESOL, IELTS a TOEFL.

Popisy jazykových úrovní (anglická verze): English proficiency levels CEFR

Zjistěte Vaši úroveň jazyka s naším rozřazovacím testem angličtiny

Angličtina základy (stupně A1/A2)

Test angličtiny A1 (Úplný začátečník)

CEFR A1Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, rozumím základní slova a fráze, týkající se mě, mé rodiny, práce a podobně.
Komunikuji jednoduchými větami o základních věcech např. o koupě jízdenky. Položím otázku a odpovědi rozumím, pokud je jednoduchá. Čtu a rozumím jednoduchým oznámením, plakátem nebo upozorněním. Umím napsat jednoduchou pohlednici a odkaz nebo vyplnit formulář.

Začněte test angličtiny A1.

Test angličtiny A2 (Začátečník, Elementary English)

CEFR A2 angličtinaRozumím nejběžnější slovní zásobě v kontextu věcí, které se mě týkají např. rodina, práce, nakupování, moje město.
Orientuji se v textu inzerátu, oznámení, krátké zprávy, v jízdním řádu. Navážu společenský kontakt, ale udržet konverzaci je pro mě těžké.
Umím napsat jednoduchý dopis, oznámení, poděkování.
Začněte test angličtiny A2.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge KEY (KET) certificate.

Samostatný uživatel angličtiny (B1,B2)

Test angličtiny B1 (Mírně pokročilý, Intermediate English)

B1 CEFR angličtinaRozumím pointe televizního programu nebo zpráv o aktuálních událostech.
Zvládnu většinu situací, v nichž potřebuji mluvit a rozumět a které se vyskytují během cestování nebo běžného každodenního kontaktu.
Dokážu popsat své zkušenosti, plány a jednoduchý příběh.
Umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají.

Začněte test angličtiny B1.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Test angličtiny B2 (Středně pokročilý, Upper-Intermediate English)

B2 CEFR angličtinaRozumím delším přednáškám, pokud mi je téma dostatečně blízká.
Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce a rozumím knize v originále. Dokážu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími , aktivně se zúčastnit diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory, i když s gramatickými chybami.
Umím napsat podrobný text o tématech, které znám, napíšu referát nebo zprávu.

Začněte test angličtiny B2.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

Znalost angličtiny expert (C1,C2)

Test angličtiny C1 (Pokročilý, Advanced English)

CEFR C1 angličtinaRozumím delší promluve, i když není jasně strukturovaná a vztahy jsou pouze naznačeny.
Čtu faktické a literární texty, přičemž dokážu ocenit rozdíly v jejich stylu.
Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů, využívám jazyk pružně a efektivně pro společenské a profesní účely.
Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Začněte test angličtiny C1.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

Test angličtiny C2 (Expert, Proficiency English)

C2 angličtina CEFR Nemám žádné potíže s porozuměním jakéhokoli druhu mluveného projevu, ať už živě nebo z vysílání.
Snadno čtu všechny formy psaného jazyka, včetně abstraktních textů. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy.
Umím napsat jasný plynulý text v různých stylech

Začněte test angličtiny C2.
Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS exam 8-9.

Zjistěte Vaši úroveň jazyka s naším rozřazovacím testem angličtiny

Scroll to top