Maturita z anglického jazyka (CZ) didaktický test

Maturita (nebo Maturitní zkouška) je zkouška, která měří znalosti, dovednosti a všeobecné kompetence absolventa střední školy v České republice. Je ukončena maturitním vysvědčením – dokladem o ukončení studia na střední škole, které vypovídá o schopnosti studentů pokračovat ve studiu a uplatnit se v budoucím povolání. Jedním z testovaným předmětů je i test z cizích jazyků, mj. také test z anglického jazyka.

Maturitu organizačně zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) na základě zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako komplexní zkouška a má tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Didaktický test se skládá ze dvou samostatných subtestů, kde ověřovány receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení) a jazykové kompetence žáka.

Didaktický test (DT) Subtest 1Didaktický test (DT) Subtest 2PÍSEMNÁ PRÁCE (PP)ÚSTNÍ ZKOUŠKA (ÚZ)
Poslech
Čtení a jazykové
kompetence
Písemný projevÚstní projev a interakce

Maturitní zkouška z angličtiny testuje jazykové dovednosti s obtížností úrovně B1 podle Společného referenčního rámce pro jazyky (SERRJ / CEFR)

Medzinárodní certifikát angličtiny

Stejné jazykové kompetence jako didaktický test ověřuje i nezávislá mezinárodní zkouška z angličtiny Tracktest, a to ve třech částech: Gramatika (Use of English), Čtení a Poslech s porozuměním. Volitelně je možné doplnit certifikát také o doplňkovou Zkoušku z mluvení a psaní v anglickém jazyce.

Na rozdíl od maturity, Tracktest poskytuje po úspěšném ukončení zkoušky mezinárodní certifikát z angličtiny, potvrzující dosaženou úroveň v anglickém jazyce. Tento anglický certifikát lze použít do přihlášky na další studium nebo jako přílohu k životopisu nebo CV.

Certifikát z angličtiny Tracktest je automaticky poskytován v anglickém jazyce, takže ho není nutné úředně překládat a jeho platnost je vždy možné ověřit v databázi na ověřování certifikátů.

Porovnání maturity z angličtiny a mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Tracktest:

(Česká) Maturita z anglického jazyka- didaktický testTracktest Core Test
Obtížnost:B1 (95 bodů). Pro úspěšné zvládnutí úrovně B1 didaktického testu je nutné dosáhnout úspěšnost min. 45%.Všechny úrovně (A1, A2, B1, B2, C1 a C2), 44 bodů pro B1.
Pro úspěšné zvládnutí úrovně B1 je nutné dosáhnout úspěšnost min. 65%.
Formát:Papírový test ve třídě pouze v určeném časeOnline přes počítač nebo smartfón, v libovolném čase.
Struktura:Didaktický test:
1. Poslech
2. Čtení a jazykové
kompetence
Core test:
1. Gramatika (Use of English)
2. Čtení
3. Poslech
Trvání:95 minut (Poslech 35 min.+ Čtení 60 min)50 minut (Core test) +
volitelně Speaking & Writing (20 minut)
Dostupnost výsledků:Přibližně 3 týdny po zkoušceOkamžitě
Platnost výsledku testu:NeomezenáNeomezená (s anglickým certifikátem)

Časté otázky

Je možné zkoušku angličtiny Tracktest použít jako přípravu na maturitu z angličtiny?

Tracktest je globální testovací certifikační autorita, která na svůj test angličtiny používá vlastní ověřený konstrukt testu a vlastní baterii otázek, které se ve stejném formátu používají ve více než 120 zemích světa. Tracktest není v žádném propojení s organizátorem maturitní zkoušky v České republice. Přesto obě zkoušky vycházejí z téhož referenčního rámce a mají podobný formát úloh (s výběrem odpovědi, cloze, na přiřazování, P / N a pod.), takže lze předpokládat značnou výsledkovou shodu.

Kde všude je uznávaný Tracktest certifikát z angličtiny?

Vzhledem k globální pokrytí nemůžeme garantovat automatické uznávání certifikátu všemi institucemi na celém světě, proto doporučujeme ověřit si akceptaci přímo s danou institucí ještě před podáním přihlášky. Víme o tom, že ověřené Tracktest certifikáty byly úspěšně použity při žádostech o víza v některých evropských zemích, např. Dánsko. Pro použití ve firemním prostředí můžete prohlédnout i seznam firem a škol používajících Tracktest při výběrových a přijímacích řízeních.

Kolik stojí Tracktest zkouška z angličtiny?

Rozřazovací test je zdarma, cenu za detailní celoroční testování s monitorováním pokroku naleznete zde. Pro školy a organizace poskytujeme i množstevní slevy.

Získejte mezinárodní certifikát z angličtiny