Europass životopis (CV)

Čo je Europass CV

Europass životopis (CV)  je súbor piatich dokumentov pripravených Európskou úniou s cieľom zvýšiť transparentnosť kvalifikácie a mobility občanov v Európe.

 

Pre uchádzačov o zamestnanie je ich cieľom pomôcť efektívne komunikovať svoje zručnosti a kvalifikácie pri hľadaní práce alebo odbornej prípravy.

Zamestnávateľom pomáha pochopiť zručnosti a kvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie.

 

Aj keď je Europass CV niekedy kritizovaný kvôli prílišnej zložitosti, odporúča sa pri procese výberu zamestnania, najmä vo vládnych inštitúciách členských štátov a Európskej únie.

Europass CV a Jazykový pas

Europass pozostáva z piatich dokumentov, vďaka ktorým budú vaše zručnosti a kvalifikácie v Európe jasne a ľahko zrozumiteľné: životopis, jazykový pas, Europass – mobilita, dodatok k diplomu a dodatok k vysvedčeniu/certifikátu.

Jazykové znalosti sú definované v prvých dvoch dokumentoch – životopise (CV) a samostatnom dokumente s popisom jazykových zručností nazývanom Jazykový pas.

 

Európska únia prevádzkuje vyhradenú webovú stránku, na ktorej si môžete vytvoriť svoj životopis online pomocou návodov alebo si stiahnuť šablónu, príklady a pokyny.

Ako vyplniť jazykové znalosti v Europass životopise a Jazykovom pase

Jazykový pas je nástroj na sebahodnotenie jazykových zručností a kvalifikácií. Znamená to, že by ste sa mali zhodnotiť na základe deskriptorov SERR.

Nedefinujete celkovú úroveň jazyka (úrovne CEFR A1, A2, B1, B2, C1, C2), ale svoju úroveň pre jednotlivé jazykové zručnosti – porozumenie (počúvanie a čítanie), rozprávanie (interakcia a produkcia) a písanie.

Ak považujete sebahodnotenie za ťažké alebo potrebujete aj nezávislý dôkaz o svojej znalosti angličtiny, využite na vyhodnotenie vašej úrovne test angličtiny Tracktest.

 

Medzinárodný certifikát z anglického jazyka Tracktest možno použiť v týchto sekciách Jazykového pasu:

  • Sebahodnotiaca tabuľka jazykových zručností. Ak máte v certifikáte angličtinu na úrovni Meets level alebo Above level, použite výsledky sekcie úrovne Tracktest (čítanie, počúvanie, rozprávanie, písanie).
  • Sekcia Certifikáty a Diplomy. Vyplňte názov- Tracktest English Certificate, Awarding body – Tracktest English Assessment a vašu dosiahnutú úroveň angličtiny. Svoj certifikát TrackTest môžete priložiť ku žiadosti o zamestnanie ako ďalšiu prílohu.

Výhody a nevýhody používania životopisu Europass

Výhody

  1. Je to akceptovaný formát v EÚ, čo znamená, že je známy pre zamestnávateľov a je pre nich ľahko zrozumiteľný.
  2. Je k dispozícii vo viacerých jazykoch, čo uľahčuje kandidátom prezentovať svoju kvalifikáciu zamestnávateľom v rôznych krajinách.
  3. Jeho použitie je bezplatné, čo z neho robí cenovo dostupnú možnosť pre jednotlivcov, ktorí chcú vytvoriť profesionálny životopis.

Nevýhody

  1. Nemusí byť taký vizuálne príťažlivý ako iné typy životopisov, pretože má štandardizovaný formát.
  2. Nemusí byť taký flexibilný ako iné typy životopisov, pretože vyžaduje umiestnenie informácií do konkrétnej šablóny.
  3. Nemusí sa hodiť pre určité typy povolaní alebo odvetví, kde jednotlivci potrebujú vyzdvihnúť svoje zručnosti a skúsenosti tým najefektívnejším spôsobom.
 

Europass životopis môže byť užitočným nástrojom, ak chcete jasne a stručne prezentovať svoju kvalifikáciu, najmä pokiaľ ide o zamestnanie v EÚ.
Vždy by ste však pred použitím mali zvážiť svoje kariérne ciele a požiadavky zamestnávateľov, kde sa chcete uchádzať o prácu.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete použiť Europass CV alebo inú šablónu životopisu, preukázanie znalosti angličtiny medzinárodným certifikátom môže zvýšiť vaše šance vo výberovom procese.

Získajte svoj certifikát z angličtiny

kompatibilný s Europass životopisom a Jazykovým pasom.