Europass životopis (CV)

europassEuropass životopis (CV)  je sada piatich dokumentov, pripraveých Európskou úniou, ktoré majú umožniť, aby vaše schopnosti a kvalifikácia v Európe boli jasne a ľahko zrozumiteľné.

Uchádzačom o zamestnanie pomáha uvádzať informácie o ich schopnostiach a kvalifikácii účinným spôsobom tak, aby si mohli nájsť zamestnanie alebo školu.

Zamestnávateľom pomáha porozumieť schopnostiam a spôsobilostiam praconíkov.

Aj keď sa Europassu niekedy vyčíta, že je zložitý a príliš podrobný, šablóna Europass životopisu sa vyžaduje pri niektorých výberových konaniach, predovšetkým v štátnych inštitúciách, vede a školstve, menej už v komerčnej sfére. V nasledujúcich riadkoch vám vysvetlíme, ako je možné použiť test z angličtiny TrackTest na definíciu zručností anglického jazyka v životopise Europass.

Europass životopis a jazykový pas

Europass sa skladá z piatich dokumentov- životopis, jazykový pas, Europass mobilita, dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu a dodatok k diplomu.

Jazykové znalosti sa uvádzajú v prvých dvoch dokumentoch- v životopise (CV) and osobitnom dokumente špecifikujúcom znalosti jazykov pod názvom Jazykový pas.

cv-languages

Poznámka: Európska únia prevádzkuje aj špeciálnu stránku kde si môžete vytvoriť svoj životopis online s použitím nápovedy alebo stiahnuť šablónu životopisu a vyplniť ju na svojom počítači.

 

Ako použiť TrackTest certifikát z angličtiny v Europasse

Jazykový pas je sebahodnotiaci dokument pre jazykové znalosti a kvalifikáciu. To znamená, že sa očakáva, že si svoju úroveň cudzieho jazyka zhodnotíte sami podľa priloženej definície úrovní jazyka SERR (CEFR).

Navyše nehodnotíte len jednu, všeobecnú úroveň jazyka (A1,A2,B1,B2,C1,C2), ale úroveň pre každú z jazykových zručností– Porozumenie (Počúvanie a Čítanie), Hovorenie (Ústna interakcia a samostatný ústny prejav) a Písanie.

Nie je to úplne jednoduché, ale na zhodnotenie angličtiny našťastie môžete použiť test anglického jazyka s certifikátom od TrackTestu.

TrackTest certifikát z anglického jazyka je možné použiť v dvoch sekciách:

  1. v tabuľke jazykových zručností (čiastočne). Ak ste pri vašej TrackTest skúške z angličtiny v jednotlivých sekciách Čítanie a Počúvanie dosiahli nad 65 percent, môžete si túto úroveň uviesť aj pre jednotlivé zručnosti.
  2. Certifikáty a diplomy. Do titulu vyplňte TrackTest English Certificate, vydávajúca inštitúcia TrackTest.eu. Váš certifikát o dosiahnutej skúške TrackTest môžete priložiť aj ako prílohu k vašej žiadosti o zamestnanie. Zoberte prosím na vedomie, že výsledok z rozraďovacieho pred-testu je len orientačný a nie je ho možné použiť ako doklad o dosiahnutej úrovni

 


Potrebujete certifikát z angličtiny? Začnite test z angličtiny


Tu je vzor, ako použiť výsledky z TrackTestu na vyplnenie jazykového pasu Europass:
europass_jazykovy_pas_vzor.

Získajte certifikát z angličtiny podľa SERR (CEFR)

Scroll to top