Testy angličtiny pre firmy

Online platforma pre hodnotenie angličtiny zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie

Spustite bezplatnú skúšobnú verziu

Táto sada prepracovaných testov z angličtiny využíva pre overovanie jazykových znalostí zamestnancov rámec SERR (CEFR).

Jediná platforma pre všetky potreby testovania jazyka

Od krátkeho bezplatného rozraďovacieho testu až po kompletné testy z angličtiny so štyrmi zručnosťami a vzdialenou online kontrolou. Personalisti a L&D manažéri vo firmách si môžu zvoliť možnosti, ktoré najlepšie zodpovedajú ich potrebám:

  • Všetky úrovne znalosti angličtiny alebo iba úroveň, ktorá je konkrétne vyžadovaná pre danú pozíciu.
  • Základné receptívne zručnosti (gramatika, čítanie, počúvanie) alebo zahrnúť aj hodnotenie rozprávanie a písanie.
  • Voliteľná online kontrola a overenie totožnosti pre test vykonávaný na diaľku z domova alebo vzdialených miest.

Všetky varianty testov sú v súlade s GDPR a bežia kompletne vo webovom prehliadači, nepotrebujete inštalovať žiaden softér.

Referencie

Jednoduchá implementácia, v súlade s GDPR

  • Stačí len prehliadač: Všetky funkcie testovania angličtiny bežia v štandardnom webovom prehliadači. Vy ani vaši účastníci testovania nemusíte inštalovať žiadny špeciálny softvér alebo doplnky.
  • Vy vlastníte všetky osobné údaje: Tracktest slúži výhradne ako poskytovateľ služieb, ktorý spracováva údaje v mene vašej organizácie. Vy ako správca údajov plne vlastníte osobné údaje používateľov a rozhodujete, ako dlho ich chcete uchovávať.
  • Dostupné aj cez rozhranie API: Tracktest si môžete pripojiť cez aplikačné programové rozhranie (API) k vášmu systému.
  • V súlade s GDPR: Spoločnosť a servery Tracktest sa nachádzajú v Európskej únii a fungujú podľa všetkých požadovaných právnych predpisov EÚ a nariadení o ochrane súkromia, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).