Certifikát z angličtiny Tracktest

Medzinárodný certifikát z anglického jazyka potvrdzuje úspešne zloženú skúšku z angličtiny na úrovni A1 až C2 podľa SERR (CEFR).

Formáty certifikátu ↓

Anglické certifikáty poskytuje Tracktest English Assessment, globálny poskytovateľ testov z angličtiny a institutional affiliate Asociácie jazykových testerov v Európe (ALTE).

Štandardná skúška

Pre testy Core test a Complete test

Anglické certifikáty pre štandardné testy sú poskytované pre každú úroveň úspešne dokončeného testu prostredníctvom platformy Tracktest.

Štandardné testy sú poskytované s maximálnou flexibilitou „tak ako sú“, t.j. bez časového obmedzenia, overenia totožnosti a online proctoringu zo strany Tracktest Assessment.

Ak je test dodaný prostredníctvom miestnej organizácie (zobrazuje sa v spodnej časti certifikátu), môže táto škola alebo firma zaistiť vlastnú kontrolu na mieste.

standardní certifikáty angličtiny
Štandardné certifikáty pre Complete test a Core test

Overená skúška (Verified)

Pre testy Core test a Complete test

Overené certifikáty (Verified) majú rovnaké úlohy a skladbu ako štandardné testy, ale sú vhodnejšie na použitie vďaka pridanej bezpečnostnej vrstve:

  1. Totožnosť účastníka testu sa overuje na základe predloženého občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Meno a profilová fotografia z certifikátu sa musia zhodovať s údajmi z dokladu totožnosti.
  2. Test prebieha v kontrolovanom prostredí. Tracktest zaznamenáva testované osoby a ich aktivitu počas celého testovania pomocou webkamery, aby sa zabezpečilo, že test robili iba oni a nie niekto iný.
Ověřené certifikáty angličtiny
Overené certifikáty pre Complete test a Core test

Core test vs Complete test

Core test je podrobným hodnotením receptívnych zručností: gramatika, čítanie a počúvanie. Pre úspešné absolvovanie úrovne a získanie certifikátu English Core je potrebné správne zodpovedať aspoň 65 % otázok.

 

Certifikát Complete test získate, ak k testu Core pridáte aj test produktívnych zručností – Speaking a Writing a dosiahnete celkové skóre aspoň 65 %, pričom žiadne z čiastkových skóre (Core, Speaking, Writing) nebude nižšie ako 44 %.

Certifikát anglického jazyka Tracktest obsahuje:

  1. (Voliteľne) Fotografia testovanej osoby – iba pri overených skúškach.
  2. Meno skúšanej osoby
  3. Typ jazykovej skúšky – Core test (receptívne zručnosti) alebo Complete test (receptívne aj produktívne zručnosti).
  4. Úroveň znalosti angličtiny podľa CEFR (A1, A2, B1, B2, C1 alebo C2) a opis úrovne
  5. Čiastkový výsledok (pod úrovňou, zodpovedá úrovni, nad úrovňou) pre každú receptívnu zručnosť – gramatika/užitie angličtiny, čítanie a počúvanie s porozumením.
  6. (Voliteľne) Výsledok testu Speaking&Writing – iba pre Complete test.
  7. ID testu a overovací QR kód – ID testu je jedinečné referenčné číslo vašej skúšky z angličtiny. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výsledkov alebo testov z angličtiny, môžete toto číslo použiť ako referenciu na komunikáciu so spoločnosťou Tracktest. Môžete ho použiť aj pre kontrolu platnosti certifikátu na adrese app.tracktest.eu/certificate alebo prostredníctvom poskytnutého QR kódu.
  8. (Voliteľne) Provided via- Organizácia alebo inštitúcia, ktorá test poskytuje. Pokiaľ nie je uvedená, skúška bola poskytnutá priamo prostredníctvom Tracktestu.

Ďalšie podrobnosti, spätná väzba a najčastejšie chyby sú uvedené v Správe z testu (Test report).

Testovacie správy (Test reports)

Testovacie správy sa generujú vo formáte pdf pre všetky dokončené testy (aj pre tie, ktoré neboli úspešné).

Testovacia správa poskytuje ďalšie podrobnosti a spätnú väzbu o výkone testovaného, ako je čistý čas strávený testovaním, výsledky všetkých častí testu a gramatickej kategórie, ktoré by mali byť zlepšené, v našom príklade: Predložky, Podmieňovacie spôsoby a Slovná zásoba (Prepositions, Conditionals, Vocabulary).

Pri Kompletnom teste sú na druhej a tretej strane správy o teste pridané komentáre našich hodnotiteľov k ústnemu a písomnému prejavu.

Test report- 1. stránka (Sumár a Core test)
Test report- 2. stránka (Speaking)
Test report 3. stránka (Writing)

Často kladené otázky k certifikátom z angličtiny

Aké skóre potrebujem dosiahnuť na získanie certifikátu?

Na získanie certifikátu Core test je potrebné dosiahnuť najmenej 65 % správne zodpovedaných otázok.
Na získanie certifikátu Complete test potrebujete dosiahnuť celkové skóre aspoň 65 %, pričom žiadne z čiastkových výsledkov (Core, Speaking, Writing) nesmie byť nižšie ako 44 %.

Ako si môžem, či je anglický certifikát platný a nie je sfalšovaný?

Online kontrolu platnosti poskytujeme na našich webových stránkach: https://app.tracktest.eu/certificate. Ak poznáte meno a identifikačné číslo testu, môžete sa k certifikátu dostať cez internet. Pre rýchly prístup môžete tiež namieriť fotoaparát telefónu na QR kód uvedený v pätičke certifikátu.
Platné sú iba certifikáty z angličtiny Tracktest nájdené v tejto databáze.

Prečo nebol môj certifikát nájdený v aplikácii na kontrolu platnosti certifikátu?

Zadali ste zlé údaje alebo už nemáme k dispozícii údaje o vašom účte a výsledky testov.
Vaše súkromné údaje berieme vážne, preto neaktívne účty, ktoré sa počas posledných dvoch rokov neprihlásili, mažeme. Na to vás upozorníme s mesačným predstihom, takže si môžete platnosť bezplatne predĺžiť, stačí sa prihlásiť do svojho účtu.*
*Ak boli vaše testy poskytnuté prostredníctvom organizácie (spoločnosti alebo školy), môžu platiť iné pravidlá.

Potrebujem originál certifikátu s pečiatkou.

Digitálna verzia certifikátu vo formáte pdf je súčasťou všetkých licencií a je plnohodnotne platná. Ak však vy alebo prijímacia inštitúcia požadujete vytlačený originál s pečiatkou, môžete si objednať voliteľnú službu Papierový certifikát poštou, kedy vám certifikát vytlačíme, opečiatkujeme a zašleme poštou.

Získajte anglický certifikát