TrackTest anglický certifikát

TrackTest English certificate

TrackTest certifikát angličtiny získavate vo formáte pdf po každom úspešnom ukončení CEFR úrovňového testu z anglického jazyka cez TrackTest.

Tento anglický certifikát potvrdzuje, že ste úspešne ukončili online skúšku angličtiny na danej úrovni anglického jazyka podľa SERR (CEFR) škály. Certifikát z anglického jazyka si môžete stiahnuť vo formáte PDF a pripojiť ho k vášmu životopisu, Europass životopisu, žiadosti o zamestnanie, prípadne keď si budete vyberať jazykový kurz vo vašej jazykovej škole. Ak sa vám na danej úrovni angličtiny nepodarilo dosiahnuť úspešnosť viac ako 65 percent, certifikát nezískavate. Môžete však skúsiť test angličtiny na nižšej úrovni alebo zopakovať tú istú úroveň opäť o mesiac- všetko v rámci tej istej licencie.

 

TrackTest certifikát angličtiny obsahuje:

TrackTest certifikát z anglického jazyka (vzor, obrázok sa zväčší po kliknutí):

English test certificate

TrackTest certifikát  z angličtiny (gramatika, porozumenie čítaného a počúvaného textu).

English certificate intermediate

Certifikát  z angličtiny (gramatika, porozumenie čítaného a počúvaného textu + hovorenie a písanie v angličtine).

Overený certifikát z angličtiny  (gramatika, porozumenie čítaného a počúvaného textu + hovorenie a písanie v angličtine).

Protokol o skúške z angličtiny (vzor):

poskytuje sa pre každý dokončený test (aj neúspešný)

English receptive skills- exam report

Exam report- prvá strana (receptive skills-gramatika, porozumenie čítaného a počúvaného textu)

Speaking and Writing exam report

Exam report- druhá strana (productive skills- hovorenie a písanie v anglickom jazyku)

Získajte TrackTest certifikát angličtiny

Scroll to top