Testy angličtiny pro školy

Globálna online platforma na testovanie znalostí anglického jazyka pre prijímacie skúšky a priebežné testovanie študentov

Začnite s bezplatnou skúšobnúou verziou pre školy

Táto platforma pre testovanie angličtiny využíva na hodnotenie jazykových znalostí študentov univerzálnu škálu SERR od A1 po C2.

Školy a univerzity používajúce Tracktest

Jedna platforma pre všetky potreby jazykového testovania

Od krátkeho bezplatného rozraďovacieho testu až po kompletné testy z angličtiny so všetkými štyrmi zručnosťami a vzdialenou online kontrolou. Školy a vzdelávacie organizácie si môžu vybrať možnosti, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám:

  • Všetky úrovne znalosti angličtiny alebo iba úroveň, ktorá je konkrétne vyžadovaná pre prijatie.
  • Základné receptívne zručnosti (gramatika, čítanie, počúvanie) alebo zahrnúť aj hodnotenie rozprávanie a písanie.
  • Voliteľná online kontrola a overenie totožnosti pre test vykonávaný na diaľku z domova.

Všetky možnosti sú na 100% vo webovom prehliadači, nie je nutná inštalácia žiadneho softvéru.

Referencie