Certifikát z angličtiny Tracktest

Certifikát z anglického jazyka potvrzuje úspěšně složenou zkoušku z angličtiny na určité úrovni SERR (CEFR).

Formáty certifikátu ↓

Certifikáty poskytuje Tracktest English Assessment, celosvětový poskytovatel testů z angličtiny a institutional affiliate Asociace jazykových testerů v Evropě (ALTE).

Standardní skouška

Testy Core test a Complete test

Certifikáty pro standarní testy jsou poskytovány pro každou úroveň úspěšně dokončeného testu prostřednictvím platformy Tracktest.

Standardní testy jsou poskytovány s maximální flexibilitou „tak, jak jsou“, tj. bez časového omezení, ověření totožnosti a online proctoringu ze strany Tracktest Assessment.

Pokud je test dodán prostřednictvím místní organizace (zobrazeno ve spodní části certifikátu), může tato organizace zajistit vlastní kontrolu na místě.

standardní certifikáty angličtiny
Standardní certifikáty pro Complete test a Core test

Ověřená skouška

Testy Core test a Complete test

Ověřené certifikáty mají stejné úlohy a konstrukci testu jako standardní testy, ale jsou vhodnější pro použití díky přidané bezpečnostní vrstvě:

  1. Totožnost účastníka testu se ověřuje na základě předloženého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Jméno a profilová fotografie z certifikátu se musí shodovat s údaji z dokladu totožnosti.


  2. Test se koná v kontrolovaném prostředí. Tracktest zaznamenává testované osoby a jejich aktivitu během celého testování pomocí kamery, aby bylo zajištěno, že test dělali pouze oni a ne někdo jiný.

Ověřené certifikáty angličtiny
Ověřené certifikáty pro Complete test a Core test

Core test vs Complete test

Core test je podrobným hodnocením receptivních dovedností: gramatika, čtení a poslech. Pro úspěšné absolvování úrovně a získání certifikátu English Core je třeba správně zodpovědět alespoň 65 % otázek.

 

Certifikát Complete test získáte, pokud k testu Core přidáte také test produktivních dovedností – Speaking a Writing a dosáhnete celkového skóre alespoň 65 %, přičemž žádné z dílčích skóre (Core, Speaking, Writing) nebude nižší než 44 %.

Certifikát anglického jazyka Tracktest obsahuje:

  1. (Volitelně) Fotografie testované osoby – pouze u ověřených zkoušek.
  2. Jméno zkoušené osoby
  3. Typ jazykové zkoušky – Core test (receptivní dovednosti) nebo Complete test (receptivní i produktivní dovednosti).
  4. Úroveň znalosti angličtiny podle CEFR (A1, A2, B1, B2, C1 nebo C2) a popis úrovně
  5. Dílčí výsledek (pod úrovní, odpovídá úrovni, nad úrovní) pro každou receptivní dovednost – gramatika/užití angličtiny, čtení a poslech s porozuměním.
  6. (Volitelně) Výsledek testu Speaking&Writing – pouze pro Kompletní test.
  7. ID testu a ověřovací QR kód – ID testu je jedinečné referenční číslo vaší zkoušky z angličtiny. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se výsledků nebo testů z angličtiny, můžete toto číslo použít jako referenci pro komunikaci se společností TrackTest. Lze jej použít také pro kontrolu platnosti certifikátu na adrese app.tracktest.eu/certificate nebo prostřednictvím poskytnutého QR kódu.
  8. („Volitelné“) Provided via- Organizace nebo instituce, která test poskytuje. Pokud není uvedena, zkouška byla poskytnuta přímo prostřednictvím Tracktestu.

Další podrobnosti, zpětná vazba a nejčastější chyby jsou uvedeny ve Zprávě z testu (Test report).

Testovací zprávy (Test reports)

Testovací zprávy jsou generovány ve formátu pdf pro všechny dokončené testy (i pro ty, které nebyly úspěšné). Zpráva o testu poskytuje další podrobnosti a zpětnou vazbu o výkonu testovaného, jako je čistý čas strávený testováním, výsledky všech částí testu a gramatické kategorie, které by měly být zlepšeny, v našem příkladu: Předložky, Podmiňovací způsoby a Slovní zásoba (Prepositions, Conditionals, Vocabulary).

U kompletního testu jsou na druhé a třetí straně zprávy o testu přidány komentáře našich hodnotitelů k ústnímu a písemnému projevu.

Test report- 1. stránka (Sumár a Core test)
Test report- 2. stránka (Speaking)
Test report 3. stránka (Writing)

Často kladené dotazy k certifikátům

Jaké skóre potřebuji pro získání certifikátu?

Pro získání certifikátu Core test je třeba získat nejméně 65 % správně zodpovězených otázek.
Pro získání certifikátu Complete test musíte dosáhnout celkového skóre alespoň 65 %, přičemž žádné z dílčích skóre (Core, Speaking, Writing) nesmí být nižší než 44 %.

Jak mohu ověřit, zda je anglický certifikát platný a není padělaný?

Online kontrolu platnosti poskytujeme na našich webových stránkách: https://app.tracktest.eu/certificate. Pokud znáte jméno a identifikační číslo testu, můžete se k certifikátu dostat online. Pro rychlý přístup můžete také namířit fotoaparát telefonu na QR kód certifikátu.
Platné jsou pouze anglické certifikáty nalezené v naší databázi.

Proč nebyl můj certifikát nalezen v aplikaci pro kontrolu platnosti certifikátu?

Zadali jste špatné údaje nebo již nemáme k dispozici údaje o vašem účtu a výsledky testů.
Vaše soukromé údaje bereme vážně, proto neaktivní účty, které se během posledních dvou let nepřihlásily, mažeme.
Na to vás upozorníme s měsíčním předstihem, takže si můžete platnost bezplatně prodloužit, stačí se přihlásit do svého účtu.
* Pokud byly vaše testy poskytnuty prostřednictvím organizace (společnosti nebo školy), mohou platit jiná pravidla.

Potřebuji originál certifikátu s razítkem.

Digitální verze certifikátu ve formátu pdf je součástí všech licencí a je zcela platná. Pokud však vy nebo přijímací instituce požadujete vytištěný originál s razítkem, můžete si objednat volitelnou službu Papírový certifikát poštou, kdy vám certifikát vytiskneme, orazítkujeme a zašleme poštou.

Získejte anglický certifikát