Životopis (CV) Europass

europass zivotopis

Co je Europass životopis (CV)? 

Europass životopis je soubor pěti dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU.

Uchazeči o zaměstnání zde mohou efektivně popsat svoje dovednosti a kvalifikace, pro snazší získání zaměstnání nebo uplatnění v dalším vzdělávání.

Zamestnavatelé mohou porozumět dovednostem a kvalifikacím pracovníků.

I když se Europassu někdy vyčítá, že je složitý a přílis podrobný, šablona Europass životopisu se vyžaduje u některých výběrových řízeních, především ve státních institucích, vědě a školství, méně již v komerční sféře. V následujících řádcích vám vysvětlíme, jak je možné použít test z angličtiny TrackTest na definici dovedností anglického jazyka v životopisu Europass.

Europass životopis a jazykový pas

Europass se skladá z pěti dokumentů- Životopis, Jazykový pas, Europass mobilita, Dodatek k osvědčení a Dodatek k diplomu.

Jazykové znalosti se uvádějí v prvních dvou dokladech- v životopise (CV) a špeciálním doklade o znalosti cizích jazyků pod názvem Jazykový pas.

europass zivotopis jazyky

Poznámka: Evropská unie provozuje i speciální stránku kde si můžete vytvořit svůj životopis online s použitím nápovědy nebo stáhnout šablonu životopisu a vyplnit ji na svém počítači.

Jak použít TrackTest certifikát z angličtiny v Europassu

Jazykový pas je sebehodnotící dokument pro jazykové znalosti a kvalifikaci. To znamená, že se očekává, že si svou úroveň cizího jazyka zhodnotíte sami podle přiložené definice úrovní jazyka SERR (CEFR).

Navíc nehodnotíte jen jednu, obecnou úroveň jazyka (A1, A2, B1, B2, C1, C2), ale úroveň pro každou z jazykových dovedností– Porozumění (Poslech a Čtení), Mluvení (Ústní interakce a Samostatný ústní projev) a Psaní.
Není to úplně jednoduché, ale na zhodnocení angličtiny naštěstí můžete použít test anglického jazyka s certifikátem od TrackTestu.

TrackTest certifikát z anglického jazyka lze použít ve dvou sekcích:

  1. v tabulce jazykových dovedností (částečně) . Pokud jste při vaší TrackTest zkoušce z angličtiny dosáhly v sekcích Čtení a Poslech nad 65 procent, můžete si tuto úroveň uvést pro jednotlivé dovednosti. Schopnost mluvení v anglickém jazyce si otestujte v přídavném testu mluvení v angličtine.
  2. Certifikáty a osvědčení. Do názvu vyplňte TrackTest English Certificate, vydávající instituce TrackTest.eu. Váš certifikát o dosažené zkoušce TrackTest můžete přiložit i jako samostatnou přílohu k vaší žádosti o zaměstnání. Výsledek z rozrazovacího testu je pouze orientační a není jej možné použít jako doklad o dosažené úrovni.

Potřebujete certifikát z angličtiny? Otestujte se


Zde je příklad (vzor), jak lze použít výsledky z TrackTestu na vyplnění jazykového pasu Europass:
angličtina europass životopis

Získejte certifikát z angličtiny podle SERR (CEFR)

Scroll to top