Europass životopis (CV)

Co je Europass CV

Europass životopis (CV)  je soubor pěti dokumentů připravených Evropskou unií s cílem zvýšit transparentnost kvalifikace a mobility občanů v Evropě.

Pro uchazeče o zaměstnání je jejich cílem pomoci efektivně komunikovat své dovednosti a kvalifikace při hledání práce nebo odborné přípravy.

Zaměstnavatelům pomáhá pochopit dovednosti a kvalifikaci uchazečů o zaměstnání.

I když je Europass CV někdy kritizován kvůli přílišné složitosti, doporučuje se při procesu výběru zaměstnání, zejména ve vládních institucích členských států a Evropské unie.

Europass CV a Jazykový pas

Europass se skládá z pěti dokumentů, díky nimž budou vaše dovednosti a kvalifikace v Evropě jasně a snadno srozumitelné: životopis, jazykový pas, Europass – mobilita, dodatek k diplomu a dodatek k vysvědčení/certifikátu.

Jazykové znalosti jsou definovány v prvních dvou dokumentech – životopisu (CV) a samostatném dokumentu s popisem jazykových dovedností zvaném Jazykový pas.

 

Evropská unie provozuje vyhrazenou webovou stránku, na které si můžete vytvořit svůj životopis online pomocí návodů nebo si stáhnout šablonu, příklady a pokyny.

Jak vyplnit jazykové znalosti v Europass životopisu a Jazykovém pase

Jazykový pas je nástroj pro sebehodnocení jazykových dovedností a kvalifikací. Znamená to, že byste se měli zhodnotit na základě deskriptorů SERR.

Nedefinujete celkovou úroveň jazyka (úrovně SERR/CEFR A1, A2, B1, B2, C1, C2), ale svou úroveň pro jednotlivé jazykové dovednosti – porozumění (poslech a čtení), mluvení (interakce a produkce) a psaní.

Pokud považujete sebehodnocení za obtížné nebo potřebujete i nezávislý důkaz o své znalosti angličtiny, využijte k vyhodnocení vaší úrovně test angličtiny Tracktest.

 

Mezinárodní certifikát z anglického jazyka Tracktest lze použít v těchto sekcích Jazykového pasu:

  • Sebehodnotící tabulka jazykových dovedností. Pokud máte v certifikátu angličtinu na úrovni Meets level nebo Above level, použijte výsledky sekce úrovně Tracktest (čtení, poslech, mluvení, psaní).
  • Sekce Certifikáty a Diplomy. Vyplňte název – Tracktest English Certificate, Awarding body – Tracktest English Assessment a vaši dosaženou úroveň angličtiny. Svůj certifikát Tracktest můžete přiložit k žádosti o zaměstnání jako další přílohu.

Výhody a nevýhody používání životopisu Europass

Výhody

  1. Je to akceptovaný formát v EU, což znamená, že je známý pro zaměstnavatele a je pro ně snadno srozumitelný.
  2. Je k dispozici ve více jazycích, což usnadňuje kandidátům prezentovat svou kvalifikaci zaměstnavatelům v různých zemích.
  3. Jeho použití je bezplatné, což z něj činí cenově dostupnou možnost pro jednotlivce, kteří chtějí vytvořit profesionální životopis.

Nevýhody

  1. Nemusí být tak vizuálně přitažlivý jako jiné typy životopisů, protože má standardizovaný formát.
  2. Nemusí být tak flexibilní jako jiné typy životopisů, protože vyžaduje umístění informací do konkrétní šablony.
  3. Nemusí se hodit pro určité typy povolání nebo odvětví, kde jednotlivci potřebují vyzvednout své dovednosti a zkušenosti tím nejefektivnějším způsobem.
 

Europass životopis může být užitečným nástrojem, pokud chcete jasně a stručně prezentovat svou kvalifikaci, zejména pokud jde o zaměstnání v EU.
Vždy byste však před použitím měli zvážit své kariérní cíle a požadavky zaměstnavatelů, kde se chcete ucházet o práci.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete použít Europass CV nebo jinou šablonu životopisu, prokázání znalosti angličtiny mezinárodním certifikátem může zvýšit vaše šance ve výběrovém procesu.

Získejte svůj certifikát z angličtiny

kompatibilní s Europass životopisem a Jazykovým pasem.