مرجع سطح بندی مشترک تمام زبانها در اتحادیه اروپا CEFR

رزیابی سطح زبان انگلیسی Tracktest تحت استاندارد جهانی انجمن آموزش زبان اتحادیه اروپا CEFR انجام می شود. 6 سطح کلی CEFR به عنوان یک استاندارد جهانی برای رتبه بندی مهارت زبان فردی توسط تمام نهادهای بین المللی پذیرفته شده است.

سطوح CEFR در زبان انگلیسی توسط تمام کتاب های زبان انگلیسی مدرن و دانشکده های زبان انگلیسی استفاده می شود. قویاً توصیه می شود از استاندارد سطوح CEFR در رزومه کاری (Europass CV) خود استفاده کنید. ما در اینجا به توصیف CEFR برای سطح مهارتهای زبانی شما با معادل تقریبی آن در سیستم های دیگر ارزیابی سطح زبان انگلیسی نظیر – کمبریج ESOL، BULATS، IELTS و TOEFL می پردازیم.

سطح زبان انگلیسی خود را مشخص کنید

با آزمون تعیین موقعیت انگلیسی تطبیقی رایگان ما

سطوح – کاربر پایه انگلیسی

A1

سنجش زبان انگلیسی برای سطح مبتدیA1

می توانید از اصطلاحات روزمره آشنا و عبارات بسیار اساسی برای برآورده کردن نیازهای پایه خود استفاده کنید. می تواند خود و دیگران را معرفی کند و می توانید به سوالاتی درباره جزئیات شخصی زنگی خود مانند محل زندگی، آشنایان و دارایی ها پاسخ دهید. می توانید یک رابطه ساده با افراد انگلیسی زبان برقرار کنید، و همچنین اگر یک فرد انگلیسی زبان با ملاحظه و به آرامی و واضح صحبت کند، متوجه مفهوم کلی صحبت های او خواهید شد.

آزمون انگلیسی را شروع کنید

شبیه به:
Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.

A2

سنجش زبان انگلیسی برای سطح پیش متوسطه A2

می توانید از می توانید جملات و عبارات پرکاربرد مربوط به موقعیت های روزمره (مثلا اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، جغرافیای محلی، اشتغال) را درک کنید. می تواند در کارهای عادی که نیاز به تبادل ساده و مستقیم اطلاعات در موقعیت های آشنا و معمولی، ارتباط برقرار کنید. می توانید به سادگی سرگذشت خود، محیط پیرامون و مسائل مربوط به نیازهای فوری را توصیف کنید.

آزمون انگلیسی را شروع کنید

شبیه به:
Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

کاربری سطح متوسطه زبان انگلیسی

B1

سنجش زبان انگلیسی برای سطح متوسطه B1

می توانید نکات اصلی را حین شنیدن و خواندن موضوعات آشنا و روزمره در محل کار، مدرسه، اوقات فراغت و غیره، درک کنید. قادر به مدیریت اکثر موقعیت های ممکن در حین سفر بوده و می توانید متنی ساده و منسجم در موضوعات آشنا و مورد علاقه خود، بنویسید و درباره آن صحبت کنید. می توانید به خوبی درباره تجربیات و حوادث، رویاها، امیدها و آرزوهای شغلی خود صحبت کنید و به طور مختصر راجع به فلسفه و دلایل عقاید، نظرات و برنامه های خود توضیح دهید.

آزمون انگلیسی را شروع کنید

شبیه به:
Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

B2

سنجش زبان انگلیسی برای سطح فرا متوسطه B2

می توانید مفهوم اصلی متن های پیچیده را در انواع موضوعات خاص و یا انتزاعی، از جمله موضوعات فنی و تخصصی، درک کنید. می توانید با درجه مطلوبی از مهارت و حضور ذهن با افراد انگلیسی زبان (Native) تعامل و گفتگوی منظم داشته باشید. می توانید متنی واضح و مفصل را در طیف گسترده ای از موضوعات ارائه دهید و یک دیدگاه را در یک موضوع خاص مطرح نموده و در آن به مزایا و معایب موارد مختلف بپردازید.

آزمون انگلیسی را شروع کنید

شبیه به:
Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

کاربری سطح حرفه ای زبان انگلیسی

C1

سنجش زبان انگلیسی برای سطح پیشرفته C1

می توانید طیف وسیعی از متون طولانی و دشوار را درک کرده و مفاهیم و اشارات غیر مستقیم را در آن متوجه شوید. می توانید منظورهای خود را به صورت واضح، روان، با حضور ذهن و بدون اشکال بیان کنید. می تواند زبان انگلیسی را به طور موثر برای هرگونه هدفی اعم از اجتماعی، علمی و حرفه ای استفاده کنید. همچنین می توانید متن هایی روشن و دقیق در موضوعات پیچیده ایجاد کرده و از ساختارهای کنترل شده، کلمات ربط مناسب و عوامل زیبایی و هنری در آن بهره گیرید.

آزمون انگلیسی را شروع کنید

شبیه به:
Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, BULATS score 75-89, CLB/CELPIP 8-9, CAEL 70, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

C2

C2 حرفه ای

بالاخره می توانید تقریبا هر مطلبی در زبان انگلیسی را شنیده یا بخوانید. همچنین می توانید اطلاعات را از منابع مختلف گفتاری و نوشتاری خلاصه کرده و در یک سخنرانی منسجم به بازآفرینی استدلال ها و مفاهیم دقیق آن بپردازید. می توانید حتی در موقعیت های سخت و پیچیده، نظرات خود را با حضور ذهن و دقت کامل و بطور بسیار روان بیان نموده و از انواع سوء برداشت ها جلوگیری کنید

آزمون انگلیسی را شروع کنید

شبیه به:
Cambridge English Proficiency (CPE), BULATS score 90-100, CLB/CELPIP 10-12, CAEL 80-90, IELTS exam 8-9.