مرجع سطح بندی مشترک تمام زبانها در اتحادیه اروپا

رزیابی سطح زبان انگلیسی TrackTest تحت استاندارد جهانی انجمن آموزش زبان اتحادیه اروپا CEFR انجام می شود. 6 سطح کلی CEFR به عنوان یک استاندارد جهانی برای رتبه بندی مهارت زبان فردی توسط تمام نهادهای بین المللی پذیرفته شده است.

مرجع سطح بندی مشترک تمام زبانها در اتحادیه اروپا

سطوح CEFR در زبان انگلیسی توسط تمام کتاب های زبان انگلیسی مدرن و دانشکده های زبان انگلیسی استفاده می شود. قویاً توصیه می شود از استاندارد سطوح CEFR در رزومه کاری (Europass CV) خود استفاده کنید. ما در اینجا به توصیف CEFR برای سطح مهارتهای زبانی شما با معادل تقریبی آن در سیستم های دیگر ارزیابی سطح زبان انگلیسی نظیر – کمبریج ESOL، BULATS، IELTS و TOEFL می پردازیم.

Identify your level with free English placement test

A levels- English Basic User

سنجش زبان انگلیسی برای سطح مبتدیA1

English level test A1 می توانید از اصطلاحات روزمره آشنا و عبارات بسیار اساسی برای برآورده کردن نیازهای پایه خود استفاده کنید. می تواند خود و دیگران را معرفی کند و می توانید به سوالاتی درباره جزئیات شخصی زنگی خود مانند محل زندگی، آشنایان و دارایی ها پاسخ دهید. می توانید یک رابطه ساده با افراد انگلیسی زبان برقرار کنید، و همچنین اگر یک فرد انگلیسی زبان با ملاحظه و به آرامی و واضح صحبت کند، متوجه مفهوم کلی صحبت های او خواهید شد.

آزمون پایه سطح مقدماتی را در همین لحظه شروع کنید.
معادل نمره 10 تا 19 در Cambridge BULATS و سطح Movers در سطح بندی زبان انگلیسی نوجوانان

سنجش زبان انگلیسی برای سطح پیش متوسطه A2

English level test A2می توانید از می توانید جملات و عبارات پرکاربرد مربوط به موقعیت های روزمره (مثلا اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، جغرافیای محلی، اشتغال) را درک کنید. می تواند در کارهای عادی که نیاز به تبادل ساده و مستقیم اطلاعات در موقعیت های آشنا و معمولی، ارتباط برقرار کنید. می توانید به سادگی سرگذشت خود، محیط پیرامون و مسائل مربوط به نیازهای فوری را توصیف کنید.

آزمون پایه سطح پیش متوسطه را در همین لحظه شروع کنید..
معادل نمره 20 تا 39 در Cambridge BULATS و سطح Flyers در سطح بندی زبان انگلیسی نوجوانان

کاربری سطح متوسطه زبان انگلیسی

سنجش زبان انگلیسی برای سطح متوسطه B1

b1_level_englishمی توانید نکات اصلی را حین شنیدن و خواندن موضوعات آشنا و روزمره در محل کار، مدرسه، اوقات فراغت و غیره، درک کنید. قادر به مدیریت اکثر موقعیت های ممکن در حین سفر بوده و می توانید متنی ساده و منسجم در موضوعات آشنا و مورد علاقه خود، بنویسید و درباره آن صحبت کنید. می توانید به خوبی درباره تجربیات و حوادث، رویاها، امیدها و آرزوهای شغلی خود صحبت کنید و به طور مختصر راجع به فلسفه و دلایل عقاید، نظرات و برنامه های خود توضیح دهید.

آزمون پایه سطح متوسطه را در همین لحظه شروع کنید..
معادل سطح اولیه دانشگاه کمبریج (PET)، سطح اولیه BEC، نمره 40 تا 59 در Cambridge BULATS ، نمره 4 در IELTS و نمره 57 تا 86 در TOEFL

سنجش زبان انگلیسی برای سطح فرا متوسطه B2

b2_level_englishمی توانید مفهوم اصلی متن های پیچیده را در انواع موضوعات خاص و یا انتزاعی، از جمله موضوعات فنی و تخصصی، درک کنید. می توانید با درجه مطلوبی از مهارت و حضور ذهن با افراد انگلیسی زبان (Native) تعامل و گفتگوی منظم داشته باشید. می توانید متنی واضح و مفصل را در طیف گسترده ای از موضوعات ارائه دهید و یک دیدگاه را در یک موضوع خاص مطرح نموده و در آن به مزایا و معایب موارد مختلف بپردازید.
آزمون پایه سطح فرا متوسطه را در همین لحظه شروع کنید. B2.
معادل سطح نخستین مدرک زبانی دانشگاه کمبریج (FCE)، سطح برتر BEC، نمره 60 تا 79 در Cambridge BULATS ، نمره 5-6 در IELTS و نمره 87 تا 109 در TOEFL

کاربری سطح حرفه ای زبان انگلیسی

سنجش زبان انگلیسی برای سطح پیشرفته C1

c1_level_englishمی توانید طیف وسیعی از متون طولانی و دشوار را درک کرده و مفاهیم و اشارات غیر مستقیم را در آن متوجه شوید. می توانید منظورهای خود را به صورت واضح، روان، با حضور ذهن و بدون اشکال بیان کنید. می تواند زبان انگلیسی را به طور موثر برای هرگونه هدفی اعم از اجتماعی، علمی و حرفه ای استفاده کنید. همچنین می توانید متن هایی روشن و دقیق در موضوعات پیچیده ایجاد کرده و از ساختارهای کنترل شده، کلمات ربط مناسب و عوامل زیبایی و هنری در آن بهره گیرید.

آزمون پایه سطح پیشرفته را در همین لحظه شروع کنید..
معادل سطح پیشرفته زبانی دانشگاه کمبریج (CAE)، سطح پیشرفته BEC، نمره 75 تا 89 در Cambridge BULATS ، نمره 7 در IELTS و نمره 110 تا 120 در TOEFL و نمره 880 در TOEIC

C2 حرفه ای

c2_level_englishبالاخره می توانید تقریبا هر مطلبی در زبان انگلیسی را شنیده یا بخوانید. همچنین می توانید اطلاعات را از منابع مختلف گفتاری و نوشتاری خلاصه کرده و در یک سخنرانی منسجم به بازآفرینی استدلال ها و مفاهیم دقیق آن بپردازید. می توانید حتی در موقعیت های سخت و پیچیده، نظرات خود را با حضور ذهن و دقت کامل و بطور بسیار روان بیان نموده و از انواع سوء برداشت ها جلوگیری کنید.
آزمون پایه سطح حرفه ای را در همین لحظه شروع کنید..
معادل سطح حرفه ای زبان دانشگاه کمبریج (CPE)، نمره 90 تا 100 در Cambridge BULATS و نمره 8-9 در IELTS

Identify your level with free English placement test

Scroll to top