Certyfikat języka angielskiego Tracktest

Certyfikat biegłości w języku angielskim potwierdza zdanie egzaminu z języka angielskiego na określonym poziomie ESOKJ (CEFR).

Formaty certyfikatów ↓

Certyfikaty są dostarczane przez Tracktest English Assessment, globalnego dostawcę testów z języka angielskiego i instytucjonalnego partnera Association of Language Testers in Europe (ALTE).

Standard

Core i Complete testy

Standardowe certyfikaty są dostarczane dla każdego pomyślnie zakończonego testu poziomu za pośrednictwem platformy Tracktest.

Testy standardowe są dostarczane z maksymalną elastycznością „tak jak jest”, tj. bez ograniczeń czasowych, weryfikacji tożsamości i nadzoru online przez Tracktest Assessment.

Jeśli test jest dostarczany przez lokalną organizację (wyświetloną na dole certyfikatu), może ona zapewnić własny nadzór na miejscu.

Standardowe certyfikaty dla testu Complete i Core

Verified (Zweryfikowany)

Core i Complete testy

Zweryfikowane certyfikaty mają te same zadania i konstrukcję testową, co testy standardowe, ale dzięki dodatkowej warstwie bezpieczeństwa są bardziej odpowiednie do aplikacji o wyższej stawce:

  1. Tożsamość osoby badanej jest weryfikowana za pomocą dostarczonego dowodu osobistego lub paszportu. Imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe z certyfikatu muszą być zgodne z informacjami z dokumentu tożsamości.

  2. Test jest przeprowadzany w nadzorowanym środowisku. TrackTest rejestruje osoby badane i ich działania podczas całej sesji testowej za pomocą kamery, aby upewnić się, że tylko oni, a nie ktoś inny, przystąpili do testu.
Zweryfikowane certyfikaty dla testu Complete i Core

Core test a Complete test

Core Test to szczegółowa ocena umiejętności receptywnych: Gramatyka (użycie języka angielskiego), Czytanie i Słuchanie. Musisz poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 65% pytań, aby zaliczyć poziom i otrzymać English Core certyfikat.

 

Otrzymasz Complete Test Certyfikat, jeśli dodasz do swojego testu podstawowego również test umiejętności produktywnych – Mówienie i Pisanie i uzyskasz ogólny wynik co najmniej 65%, przy czym żaden z Twoich wyników cząstkowych (Podstawowy, Mówienie, Pisanie) nie jest niższy niż 44% .

Certyfikat TrackTest w języku angielskim obejmuje:

  1. (Opcjonalnie) Zdjęcie osoby badanej – tylko w przypadku egzaminów zweryfikowanych
  2. Imię i nazwisko egzaminowanego
  3. Rodzaj egzaminu językowego – Core test (umiejętności receptywne) lub Complete (zarówno umiejętności receptywne, jak i produktywne)
  4. Angielski Poziom biegłości CEFR (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2) i opis poziomu
  5. Wynik częściowy (poniżej poziomu, spełnia poziom, powyżej poziomu) dla każdej umiejętności receptywnej — gramatyka/użycie języka angielskiego, czytanie i rozumienie ze słuchu
  6. (Opcjonalnie) Wynik z mówienia i pisania – tylko w przypadku pełnego testu.
  7. Identyfikator testu i weryfikacyjny kod QR — Identyfikator testu to unikalny numer referencyjny Twojego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyników lub testów z języka angielskiego, możesz użyć tego numeru jako odniesienia do komunikacji z Tracktest. Można go również wykorzystać do sprawdzenia ważności certyfikatu na stronie app.tracktest.eu/certificate lub za pomocą dostarczonego kodu QR.
  8. (Opcjonalnie) Dostarczane za pośrednictwem — Organizacja lub instytucja przeprowadzająca test. Jeśli nie ma go na liście, egzamin został dostarczony bezpośrednio przez Tracktest.Więcej szczegółów, informacje zwrotne i najczęściej popełniane błędy znajdują się w raporcie z testu.

 

Raporty z testów (Test reports)

Raporty z testów są generowane w formacie pdf w języku angielskim dla wszystkich zakończonych testów (nawet tych, które zakończyły się niepowodzeniem). Raport z testu zawiera dodatkowe szczegóły i informacje zwrotne na temat wyników osoby badanej, takie jak czas spędzony netto, wyniki ze wszystkich części testu oraz kategorie gramatyczne, które należy poprawić (Prepositions, Conditionals, Vocabulary w naszym przykładzie).

Raport z testu – 1. strona (podsumowanie i Core test)
Raport z testu 2. strona (Mówienie)
Raport z testu 3. strona (pisanie)

Często zadawane pytania dotyczące certyfikatów

Jakiego wyniku potrzebuję, aby uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat Core test, musisz uzyskać co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi na pytania.
Aby uzyskać certyfikat Complete testu, całkowity wynik musi wynosić co najmniej 65%, a żaden z wyników cząstkowych (Core, mówienie, pisanie) nie może być niższy niż 44%.

Jak mogę sprawdzić, czy angielski certyfikat jest ważny i czy nie został sfałszowany?

Na naszej stronie internetowej udostępniamy narzędzie do sprawdzania ważności online: https://app.tracktest.eu/certificate. Możesz uzyskać dostęp do certyfikatu online, jeśli znasz nazwę i numer identyfikacyjny testu. Aby uzyskać szybki dostęp, możesz również skierować aparat telefonu na kod QR certyfikatu.
Tylko certyfikaty języka angielskiego znalezione w naszej bazie danych są ważne.

Dlaczego mój certyfikat nie został znaleziony w narzędziu do sprawdzania ważności certyfikatu Tracktest?

Wprowadziłeś błędne dane lub nie przechowujemy już danych Twojego konta i wyników testów.
Poważnie traktujemy Twoje prywatne informacje, dlatego usuwamy nieaktywne konta Tracktest, które nie logowały się w ciągu ostatnich 2 lat.
Otrzymujesz powiadomienie z miesięcznym wyprzedzeniem, dzięki czemu możesz bezpłatnie przedłużyć ważność, wystarczy zalogować się na swoje konto.*
*pamiętaj, że mogą obowiązywać inne zasady, jeśli Twoje testy zostały przeprowadzone za pośrednictwem organizacji (firmy lub szkoły)

Potrzebuję podstemplowany oryginał certyfikatu

Cyfrowa wersja pdf twojego certyfikatu jest zawarta we wszystkich licencjach i jest w pełni ważna. Jeśli jednak ty lub organ akceptujący potrzebujecie wydrukowanego oryginału z pieczątką, możesz zamówić opcjonalną usługę papierowego zaświadczenia pocztą, w ramach której wydrukujemy, ostemplujemy i wyślemy ci zaświadczenie pocztą.

Zdobądź certyfikat z języka angielskiego