İngilizce Dil Seviyeleri (CEFR)

Tracktest English Test, değerlendirme için popüler CEFR standardını (Avrupa Ortak Dil Referansı Çerçevesi, İngilizce Common European Framework of Reference for Languages, CEFR diğer dillerde) kullanır. Altı referans İngilizce seviyesi, bir dil yeterliliğini derecelendirmek için küresel standart olarak geniş çapta kabul görmektedir.

CEFR İngilizce seviyeleri, tüm modern İngilizce dil kitapları ve İngilizce dil okulları tarafından kullanılmaktadır. İş özgeçmişlerinde (özgeçmiş, CV, Europass CV) ve diğer İngilizce seviyesi referanslarında CEFR seviyelerinin kullanılması önerilir. Burada dil yeterlilik düzeyi için CEFR tanımlayıcılarını diğer küresel İngilizce değerlendirme şemalarına yaklaşık eşdeğerleriyle birlikte listeliyoruz – Cambridge ESOL, Canadian Language Benchmarks / Canadian English Language Proficiency Index Program (CLB/CELPIP), Canadian Academic English Language Assessment (CAEL), BULATSIELTS ve TOEFL.

İngilizce seviyenizi belirleyin

ücretsiz uyarlamalı İngilizce yerleştirme ön testimiz ile

A1-A2 Temel İngilizce Kullanıcısı / English Basic User

Level A1

İngilizce testi A1 (Başlangıç / Beginner)

Belirli türdeki ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan bilindik günlük tabirleri ve çok temel ifadeleri kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadığı, tanıdığı insanlar ve sahip olduğu şeyler gibi kişisel bilgilere dair sorular sorabilir ve bu sorulara cevap verebilir. Diğer kişinin yavaş ve net konuşması ve yardımcı olmaya hazır olması şartıyla basit bir şekilde etkileşimde bulunabilir.

Başlangıç İngilizcesi A1 testine başlayın

Benzer: Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.

Level A2

İngilizce testi A2 (Elementary İngilizcesi / Elementary English)

En yakınındaki alanlara dair (ör: çok temel kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, iş) cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Bildik ve rutin konularda basit ve doğrudan fikir alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir. Kendi geçmişi, yakın çevresinin durumunu ve önde gelen ihtiyaçlarına dair durumları basit kelimelerle anlatabilir.

Elementary İngilizcesi A2 testine başlayın

Benzer: Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

B1-B2 Bağımsız İngilizce Kullanıcısı / English Independent User

Level B1

İngilizce testi B1 (Orta Seviye İngilizce / Intermediate English)

Genellikle işte, okulda, tatilde, vb.de karşılaşılan bildik konulardaki açık standart bilgilerin temel noktalarını anlayabilir. Muhtemelen o dilin konuşulduğu bir bölgeyi gezerken en çok meydana gelebilecek durumlarla başa çıkabilir. Bildik ya da kişisel ilgi alanına dair konular üzerine bağlantılı basit metin üretebilir. Tecrübeleri ve etkinlikleri, hayalleri, umutları ve isteklerini anlatabilir ve düşünceler ve planlara yönelik kısaca nedenler belirtebilir ve açıklamalar yapabilir.

Orta Seviye İngilizce B1 testine başla

Benzer: Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Level B2

İngilizce testi B2 (Orta Üstü Seviye İngilizce / Upper-Intermediate English)

Kendi uzmanlık alanındaki teknik konuşmalar dahil olmak üzere hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir. Bir akıcılık ve doğaçlamayla etkileşim kurabilir, bu durum taraflardan biri için zorlama olmadan o dil ana dili olan biriyle düzenli bir etkileşimi mümkün hale getirir. Geniş bir yelpazedeki konularda net, detaylı metin üretebilir ve çeşitli fikirlerin avantajlarını ve dezavantajlarını belirterek bir konu hakkındaki noktada bakış açısını açıklayabilir.

Orta Üstü Seviye İngilizce B2 testine başla

Benzer: Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

C1-C2 Gelişmiş Seviye İngilizce Kullanıcısı / Proficient English User

Level C1

İngilizce testi C1 (İleri İngilizce / Advanced English)

Çok sayıda zorlu, uzun metinleri anlayabilir, altlarında yatan anlamı fark edebilir. Açıkça çok fazla ifade arayışına girmeden kendini akıcı ve doğaçlama bir şekilde ifade edebilir. Dili sosyal, akademik ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Organizasyon kalıpları, bağlaçlar ve bağlılık sağlayan ifadelere dair kontrollü bir kullanım göstererek açık, iyi yapıda, detaylı metinler üretebilir.

İleri İngilizce C1 testine başla

Benzer: Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, BULATS score 75-89, CLB/CELPIP 8-9, CAEL 70, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

Level C2

İngilizce testi C2 (İleri / Proficiency)

Duyulan ya da okunan hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Kolay anlaşılır bir sunumla argümanları ve ifadeleri yeniden yapılandırarak farklı sözlü ve yazılı kaynaklardaki bilgileri özetleyebilir. Daha karmaşık durumlarda bile anlamın daha ince taraflarını ayırt ederek kendini doğal, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir.

İleri İngilizce C2 testine başla

Benzer: Cambridge English Proficiency (CPE), BULATS score 90-100, CLB/CELPIP 10-12, CAEL 80-90, IELTS exam 8-9.