Нива на владеене на английски език по ОЕЕР (CEFR)

Tracktest English Test използва популярния стандарт ОЕЕР (Общата европейска езикова рамка, на английски CEFR) за оценка. Шестте референтни нива на английски език са широко приети като глобален стандарт за оценяване на владеене на език.

Нивата на английски език ОЕЕР се използват от всички съвременни учебници по английски език и училища по английски език. Препоръчително е да използвате нивата на CEFR в автобиографии за работа (автобиография, автобиография, автобиография Europass) и други препратки на ниво английски език. Тук изброяваме дескрипторите на CEFR за ниво на владеене на език с приблизителния еквивалент на други глобални схеми за оценка на английски – Cambridge ESOL, Canadian Language Benchmarks / Canadian English Language Proficiency Index Program (CLB/CELPIP), Canadian Academic English Language Assessment (CAEL), BULATS , IELTS и TOEFL.

Определете вашето ниво на английски език

с нашия безплатен адаптивен предварителен тест по английски език

English Basic User (A1-A2)

Level A1

Тест по английски A1 (Beginner)

Възможност за разбиране и използване на познати всекидневни изрази и основни фрази насочени към задоволяването на нужди от конкретна цел. Може да представя себе си и други, да задава и отговаря на въпроси от личен характер като например къде той/тя живее, хора които той/тя познава и неща, които той/тя притежава. Може да взаимодейства по опростен начин при условие, че другия човек говори бавно и яно и е говот да помогне.

Стартирайте теста по английски A1

Подобен на: Cambridge BULATS score 10-19, Young Learners English (YLE) Movers.

Level A2

Тест по английски A2 (Elementary English)

Може да разбира изречения и често използвани начини на изразяване свързани с най – релевантните области (напр. много базова информация за себе си и семейството, пазаруване местна география, работа). Може да участва в прости и рутинни задачи, изискващи опростена и директна размяна на информация по познати и рутинни въпроси. Може да описва по прост начин аспекти от неговия/нейния произход, непостредствената заобикаляща го среда и въпроси в областта на непосредствените нужди.

Стартирайте теста по английски A2

Подобен на: Cambridge KEY (KET) certificate, BULATS score 20-39, CLB/CELPIP 4, YLE Flyers.

English Independent User (B1-B2)

Level B1

Тест по английски B1 (Intermediate English)

Може да разбира същественото по познати въпроси често срещани в работа, училище, на почивка и т.н. Може да се справя с повечето ситуации, които могат да възникнат докато пътува в район, в който се говори езика. Може да създава прости свързани текстове на познати теми или представляват личен интерес. Може да описва преживявания, събития, мечти, надежди, амбиции и кратко да дава причини и обяснения за мнения и планове.

Стартирайте теста по английски B1

Подобен на: Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS score 40-59, CLB/CELPIP 5, CAEL 50, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

Level B2

Тест по английски B2 (Upper-Intermediate English)

Може да разбира водещите идеи на сложен текст както на конкретни така и на абстрактни теми, включително технически дискусии в неговата/нейната област на специализация. Може да взаимодейства със степен на плавност и спонтанност, което прави обикновеното общуване с човек, за който езика е роден, възможен без напрежение за двете страни. Може да създава ясни, детайлни текстове на широка гама от теми и да обяснява гледна точка на тематичен проблем, представяйки предимствата и недостатъците на различните опции.

Стартирайте теста по английски B2

Подобен на: Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, BULATS score 60-74, CLB/CELPIP 6-7, CAEL 60, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

Proficient English User (C1, C2)

Level C1

Тест по английски C1 (Advanced English)

Може да разбира широк диапазон от взискателни, по – дълги текстове и да разпознава скритите значения в тях. Може да изразява себе си гладко и спонтанно без много очевидно търсене на подходящите изрази. Може да използва езика гъвкаво и ефикасно за социални, академични и професионални контакти. Може да произвежда ясни, добре структурирани, детайлни текстове на сложни теми, показвайки контролирано използване на организационни модели и кохерентни инструменти.

Стартирайте теста по английски C1

Подобен на: Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, BULATS score 75-89, CLB/CELPIP 8-9, CAEL 70, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

Level C2

Тест по английски C2 (Proficiency)

Може да разбира с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо, при условие че има известно време да свикне с особеностите на произношението. Може да изразява себе си спонтанно, много гладко и прецизно, диференцирайки нюансите на значенията в по – сложни ситуации.

Стартирайте теста по английски C2

Подобен на: Cambridge English Proficiency (CPE), BULATS score 90-100, CLB/CELPIP 10-12, CAEL 80-90, IELTS exam 8-9.