Výskumné aktivity pre testovanie angličtiny

Výskumné štúdie a analýzy s použitím systému na testovanie anglického jazyka TrackTest:

Validita testu angličtiny TrackTest (štúdia): Meranie expertnej zhody s výsledkom počítačového testu TrackTest

Porovnanie výsledkov testu angličtiny TrackTest s hodnoteniami ESL expertov jazykovej školy s použitím váženého koeficientu Cohenova kappa ukázalo podstatnú až takmer dokonalú zhodu (Kappa(weights: squared) = .826 (p < .001). Celý článok v angličtine

Štúdia validity (PDF)Stiahnuť

Reliabilita testu angličtiny TrackTest (štúdia): Meranie metódou test-retest s použitím Cronbachovej alfy

306 študentov na súkromnej škole v Istanbule opakovalo trikrát test anglického jazyka TrackTest mesiac po mesiaci. Výsledky ukázali koeficient Cronbachova alfa na úrovni 0.816, čo znamená test angličtiny s vysokou reliabilitou. Celý článok v angličtine

Štúdia reliability (PDF)Stiahnuť

Prípadová štúdia: Pokrok zamestnancov v znalosti anglického jazyka meraný prostredníctvom testu angličtiny TrackTest

600 úradníkov z 12 ministerstiev a štátnych organizácií navštevovalo kurzy anglického jazyka v rámci prípravy na predsedníctvo EÚ. V priebehu 12 mesiacov dosiahli 14% zlepšenie znalosti angličtiny merané testom angličtiny TrackTest. Celý článok v angličtine


Czech Slovak Hungarian English Proficiency

Sektorová analýza: Úroveň anglického jazyka uchádzačov o prácu v strednej Európe

Výsledky testovania angličtiny 30 tisícov uchádzačov o zamestnanie zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska- priemerná úroveň, najčastejšie chyby a rozdiely medzi krajinami. Celý článok v slovenčine


Chcete otestovať svojich študentov alebo zamestnancov? Vyskúšajte naše testovanie anglického jazyka pre firmy alebo pre školy.

Scroll to top